fromhomesopron@gmail.com

FromHome Facebook

FromHome

Elsősegély tanfolyam

A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk

Mikor kell?

Amennyiben még nem rendelkezik a tanuló vezetői engedéllyel, illetve a vezetői engedélyét 1984. január 1. elött szerezte.
Tanfolyam díja: – Ft Vizsga díj: – Ft
A közúti elsősegély kártya megléte a vezetői engedély kézhezvételének a feltétele. (Így mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás megkezdhető enélkül!)

Kinek nem kell közúti elsősegélynyújtó vizsgát tennie?

Azon tanulóknak, akik rendelkeznek vezetői engedéllyel, melyet 1984. január 1. után szereztek.
Valamint a 31/1992. (XII. 19.) NM rendeletben meghatározottak szerint:

  • Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára jármővezetői engedélyt szerzett;
  • január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A Magyar Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül, ezután vizsgázni csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet.
Közúti elsősegélynyújtó vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervez.

1051 Budapest, Arany János utca 31.

06-1-374-1300

www.voroskereszt.hu

Miben tudunk segíteni?

Szolgáltatások